Novinky — 19. srpna 2021

Pobyty pro zdravotníky

Voucher na lázně pro zdravotníky v hodnotě až 8 000 Kč je dotační program od MZ ČR, který je možné u nás využít.

Příspěvek na lázně je distribuován prostřednictvím zdravotnických zařízení, které obdrží příslušnou částku na úhradu lázeňských pobytů svých zaměstnanců zpětně. Stačí, když zaměstnavatel o příspěvek zažádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, náš hotel pak při využití voucheru vystaví zaměstnavateli fakturu, kterou si nechá od MZ ČR proplatit.

Ppodmínky

Podmínky pro uplatnění voucheru pro zdravotníky

  • pobyt je realizován v českých lázních, které disponují platným certifikátem lázeňského zdravotnického zařízení, hotel Royal Regent má certifikát nestátního zdravotnického zařízení
  • výše podpory je max. 8 000 kč na osobu a pobyt
  • pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven